لغو مجوز پرواز ماهان به گرجستان با توصیه امریکاییها صورت گرفت

داویت دوندوا معاون وزیر امور خارجه گرجستان می گوید که این کشور درخواست یک ایرلاین ایرانی برای برقراری پرواز را پس از آن رد کرد که امریکاییها در مخالفت با آن توصیه هایی را مطرح کردند. آقای دوندوا می گوید در هر حال گرجستان با برقراری پرواز یک ایرلاین دیگر ایرانی موافقت کرد گرچه این تصمیم نیز از سوی امریکاییها مورد تشویق قرار نگرفت. معاون وزیر امور خارجه گرجستان بنام هیچ ایرلاینی اشاره نکرده است اما پیام او برای دنبال کنندگان اخبار مرتبط با گرجستان واضح و آشکار است. گرجستان مجوز پرواز ماهان را لغو کرد اما در حال حاضر شرکت هواپیمایی آتا در این کشور فعالیت دارد.
معاون وزیر امور خارجه گرجستان که در ملاقات با نمایندگان حزب دموکرات آزاد در پارلمان گرجستان سخن می گفت به این نکته نیز اشاره کرد که امریکاییها خواهان این هستند که تفلیس تا زمان اجرای مفاد توافق وین از همکاری کامل با ایران سرباز زند. او در عین حال گفت که ایران یکی از کشورهای منطقه است و گرجستان علایق پراگماتیک خود را دنبال می کند.
سخنان داویت دوندوا را می توان با تغییرات اخیر در کابینه گرجستان نیز مرتبط دانست. گرجستان گرچه از نظر راهبردی سیاست پیوستن به اتحادیه اروپا و همگرایی با ناتو را دنبال می کند اما در زمینه های اقتصادی و توریسم مایل است با سایر کشورها بوِیژه در منطقه ارتباط داشته باشد. بتازگی وزیر انرژی گرجستان در زمینه واردات گاز با مدیران گازپرم نیز ملاقات و گفتگو داشت.

نظرات