روز ملی شراب

روز شرابروز 4 اکتبر در گزجستان روز شراب نامیده می شود. این نامگذاری به درخواست نخست وزیر گرجستان ایراکلی قاریباشویلی و از سال 2014 انجام شده است.
امروز نمایشگاههای گوناگونی در سراسر کشور برپاست که انواع شراب و سایر محصولات کشاورزی، صنایع دستی و فولکلور گرجی را در معرض بازدید قرار می دهند.
در تفلیس مردم در میدان انقلاب رز (نزدیک هتل رادیسون بلو) جمع می شوند و نمایشگاهی نیز در این محل دایر است.

نظرات