قمه کش سوئدی معلم و دانش آموز را کشت

حمله سوئدرسانه های سوئد گزارش می دهند که روز 22 اکتبر جاری جوانی در شهر ترولهتان به یک مدرسه حمله کرد. بر اثر این تهاجم یک معلم و یک پسربچه کشته شدند و دست کم دو نفر نیز مجروح گردیدند.
فرد مهاجم که جوانی 21 ساله توصیف شده است هدف شلیک گلوله پلیس قرار گرفت و در بیمارستان بستری گردید. این جنایت واکنش استفان لوفون نخست وزیر سود را در پی داشت که آن را روز سیاه سوئد نامگذاری کرد.

نظرات