میزان تصادفات رانندگی مرگبار در گرجستان دوبرابر میانگین تصادفات در کشورهای اروپا

Car-crashتعداد تصادفات مرگبار رانندگی در گرجستان دوبرابر متوسط تعداد تصادفات رانندگی در کشورهای اروپایی است. این مطلب را نودار جاواخیشویلی وزیر توسعه مناطق گرجستان امروز در خلال کنفرانس ایمن سازی جاده ها به خبرنگاران گفت.
گرجستان توافقنامه ای را با اتحادیه اروپا به امضاء رسانده است که بر اساس آن ملزم می باشد سطح ایمنی جاده ها را به حد استانداردهای اروپا برساند. برای دسترسی به این هدف یک برنامه 5 ساله در سالهای 2015-2020 با مشارکت بانک جهانی اجرا خواهد شد.

نظرات