حضور اعضاء کابینه دولت در کاختی

در روز ملی شراب ایراکلی قاریباشویلی نخست وزیر ، کاخا کالادزه وزیر انرژی و سایر اعضاء هیئت دولت بهمراه خانواده هایشان در کاختی حضور داشتند و همپای کشاورزان مشغول انگور چیدن شدند. نخست وزیر به کشاورزان قول داد که با خرید تضمینی انگور آنها می توانند محصولات خود را با 100 درصد سود بفروشند.
استان کاختی یکی از پایگاههای مهم هواداران حزب حرکت ملی بشمار می آید. این حزب پرنفوذترین سازمان مخالف دولت در گرجستان است. در ماههای اخیر کشاورزان منطقه بارها در اعتراض به کاهش قیمت انگور اعتراض کردند، این در حالی است که امسال صادرات شراب نیز با افت چشم گیری مواجه بود.
در سال 2016 انتخابات پارلمانی گرجستان برگزار خواهد شد و احزاب سیاسی هم اینک رقابت را آغاز کرده اند.

نظرات