یورش نیروهای امنیتی به منزلی در ایروان و دستگیری 10 نفر

دستگیری 10 نفرروز 25 نوامبر جاری نیروهای امنیتی ارمنستان به منزلی در محله نورک ماراش در ایروان هجوم بردند و 10 نفر را دستگیر کردند. سه نفر از دستگیرشدگان زن هستند. رسانه ها هویت یکی از دستگیرشدگان را آرتور واردانیان اعلام کرده اند که بتازگی از خارج کشور به ارمنستان آمده است. بخش رسانه ای سازمان امنیت ارمنستان اعلام کرده است که از منزل این افراد اسلحه و مواد انفجاری بدست آمده است.
رادیو دولتی ارمنستان گزارش می دهد که این افراد مجهز به سلاحهای مدرن بودند و قصد داشتند در کشور اقدامات تروریستی انجام دهند.
دستگیری 10 نفر2

دستگیری 10 نفر3

نظرات