آمار اشتغال و بیکاری در ارمنستان 2015

مترو ایروانآمار رسمی اشتغال و بیکاری در سال 2015 اعلام شد. بر پایه این آمار 2.1 میلیون نفر در ارمنستان بین سنین 15 و 75 سال قرار دارند و از این جمعیت 1 میلیون نفر فاقد شغل هستند.
خانم لوسینه کالانتاریان رئیس دپارتمان آمار اشتغال که وابسته به مرکز آمار ارمنستان می باشد ارقام مزبور را روز 30 نوامبر جاری در یک کنفرانس رسانه ای اعلام کرد. بر پایه گفته او در سه ماه سوم سال جاری 63 درصد از جمعیت فعال کشور یا کار می کرده اند یا اینکه متقاضی کار نبوده اند.
لازم بتوضیح است که صحت آمارهای رسمی دولت ارمنستان بارها مورد تردید رسانه های این کشور و از جمله هایکاکان ژاماناک قرار گرفته اند که در همین وبلاگ نیز پیشتر به این موضوع اشاره شده است. اما بر اساس همین آمارهای رسمی هم وضعیت اشتغال در کشور بسیار وخیم می باشد.

نظرات