تفلیس به استقبال سال 2016 می رود

سال نو1تنها چند روز تا پایان ماه نوامبر یا آخرین ماه پاییز باقیمانده است. با شروع ماه دسامبر و آغاز زمستان مردم آرام آرام خود را برای مراسم سال نو آماده می کنند. شهرداری تفلیس به رسم هر سال اینروزها نورپردازی در سطح شهر را آغاز کرده است و بسیاری از خیابانهای تفلیس حال و هوای تازه ای یافته است.

سال نو2

نظرات