روسیه 8 میلیارد دلار به ایران وام می دهد

به گزارش ریانووستی دولت روسیه 5 میلیارد دلار و بانک زیرساخت روسیه 2 میلیارد دلار وام به ایران اعطاء می کند. مجتبی خسرو تاج، معاون اول وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه می گوید: مسکو و تهران، بر شروط اساسی وامی به ارزش حدود 7 الی 8 میلیارد دلار که روسیه با هدف اجرای طرح های مشترک، اعطا خواهد کرد، توافق کردند.
به گفته خسروتاج این وام به شرکت های ایرانی وارد کننده از روسیه برای اجرای پروژه های مشترک، اعطا خواهد شد.

نظرات