اکثر مردم ارمنستان خواهان انحلال کشور خود هستند

armenian-peopleنتایج یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که بیش از 50 درصد مردم ارمنستان خواهان انحلال این کشور و الحاق آن به روسیه هستند. در همین نظرسنجی اکثر پرسش شوندگان گفته اند که میخواهند بطور دائم این کشور را ترک کنند و تنها 47 درصد گفته اند که کشور را ترک نخواهند کرد. بیش از 28 درصد پرسش شوندگان نیز گفته اند مایلند برای کار کردن به هرکشور دیگری بروند.
نظرسنجی مزبور از سوی انجمن مارکتینگ ارمنستان انجام شده است. تردیدی نیست که اگر ایران کشور دموکراتیکی بود مردم ارمنستان داوطلبانه این کشور را منحل می کردند و به ایران می پیوستند.

نظرات

  1. در اگر نتوان نشست ...
    کاشکی رو کاشتم رشد نکرد ...

    پاسخحذف

ارسال یک نظر