ارمنستان به ایرانی ها شهروندی نمی دهد


قفقازستان- از زمان فروشی پاشی اتحاد شوروی و تشکیل کشور ارمنستان تاکنون، تعداد ایرانی هایی که شهروندی این کشور را بدست آورده اند به انگشتان دست نمی رسد. این تعداد معدود نیز در همان اوایل استقلال کشور موفق به دریافت شهروندی کشور ارمنستان شدند و در واقع سالهاست که ارمنستان به هیچ فردی ایرانی شهروندی اعطاء نکرده است.

یکی از کاسبهای ایرانی ساکن در ایروان که مایل نیست نامش منتشر شود می گوید: حدود 14 سال هست که به ارمنستان مهاجرت کرده ام. از همان سال اول مشغول کسب و کار شدم و در طول مدتی که اینجا زندگی کرده ام به دولت ارمنستان مالیات پرداخت کرده ام. همسرم اهل روستایی در استان سیونیک است و 10 سال است زندگی مشترک داریم. پنج سال پیش برای شهروندی ارمنستان تقاضا دادم اما تاکنون هیچ پاسخی بمن نداده اند.
دولت ارمنستان در خود داری از اعطاء شهروندی ارامنه ایران را نیز مستثنی نکرده است. به ارامنه ایرانی که در این کشور زندگی می کنند یک دفترچه کوچک داده اند بنام پاسپورت. این مدرک تنها نام پاسپورت دارد و در واقع یک کارت شناسایی است با اعتبار 10 سال. برای سایر اقوام ایرانی همین دفترچه هم صادر نمی شود بلکه تنها یک برگه به فرد داده می شود که روی آن نوع پروانه اقامت درج شده است. هنگام دریافت این برگه اقامت به متقاضی توضیح داده می شود که مجاز نیست آن را پرس یا لمنینت کند، بدین معنی که شخص نمی تواند از این برگه بعنوان کارت شناسایی استفاده کند.
عدم اعطاء شهروندی به ایرانیان در شرایطی است که این کشور یکی از کشورهای مهاجرپذیر جهان است و گاه در اعطاء شهروندی به ارامنه سایر نقاط جهان سخاوت بسیاری به خرج داده است. بعنوان مثال در اوایل سال 2014 ارمنستان به 200 ارمنی لبنان و 60 ارمنی سوریه شهروندی اعطاء کرد.

نظرات