کشف یکی از اجداد اروپایی ها در گرجستان

رادیوفردا به نقل از رویترز گزارش میدهد که دانشمندان دی ان ای بجا مانده از دو انسان باستانی در گرجستان را  بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که آنها متعلق به گونه ناشناخته ای از انسان هستند. این دو نفر عضو گروه‌هایی بوده‌اند که حدود 45 هزار سال پیش در منطقه قفقاز ساکن بودند و از طریق شکار حیوانات و خوردن گیاهان زندگی می‌کردند. آنها از آفریقا به این مناطق نقل کوچ کرده بودند. در آن زمان، نئاندرتال‌ها (گونه دیگری از انسان‌های اولیه) در اروپا ساکن بودند.
پیش از این کشف سه گونه انسان بعنوان دودمان اروپایی ها معرفی می شدند اما از این پس اروپایی ها اجداد چهارمی هم پیدا کرده اند که هنوز معلوم نیست چه نوع انسانی بودند.
[embed]https://youtu.be/8Qw21YvmvgQ[/embed]

نظرات