پرتاب سنگ بسوی سفارت ترکیه در مسکو

Muscovites protest against Turkish Air Forces' actionsگروهی از جوانان مسکو امروز در مقابل سفارت ترکیه در این شهر تجمع کردند و بسوی ساختمان سفارت سنگ و تخم مرغ پرتاب کردند.
این تظاهرات در اعتراض به سرنگون کردن هواپیمای جنگی روسیه توسط نیروی هوایی ترکیه صورت گرفت. ترکیه می گوید این هواپیما به حریم هوایی کشور تعرض کرده بود اما روسیه این اقدام ترکیه را خنجر از پشت توصیف کرده است.
[embed]https://youtu.be/R_pQ-JNLyDQ[/embed]

نظرات