واردوهی واردرسیان درگذشت

واردوهی واردرسیان
هنرپیشه تئاتر و سینما و هنرمند مردمی دوران شوروی واردوهی واردرسیان Varduhi Varderesyan روز 24 نوامبر جاری در سن 87 سالگی درگذشت.
او اهل کشوری رومانی بود و بخشی از دوران فعالیتهای حرفه ای خود را در ارمنستان سپری کرد.

 

نظرات

پست‌های پرطرفدار