بل و سباستین بدآموزی دارد

بل و سباستینبه گزارش بهار هفته‌نامه تماشاگران امروز نوشت: دقت کرده‌اید که در موج بازپخش کارتون‌ها و برنامه‌های مختلف مربوط به کودک، کارتون مشهور بل و سباستین پخش نشده و حتی با راه‌اندازی آزمایشی شبکه کودک، باز هم این کارتون محبوب روی آنتن نمی‌رود؟ آیا این کارتون پس از این همه پخش در برنامه‌های مختلف ممنوع شده است؟ از ما نشنیده بگیرید، ولی چنین شایعه‌ای درست است! می‌گویند دلیلش هم این است که تصمیم‌گیران جدید این شبکه می‌گویند این کارتون باعث ترویج نگهداری سگ می‌شود و درست نیست که شبکه کودک چنین چیزی را در بین کودکان معصوم این سرزمین ترویج دهد.
معلوم نیست کسانی که چنین تصیممهایی می گیرند، خودشان در دوران کودکی چه کارتونهایی تماشا می کردند. مقامات ایرانی پیش از این یک عروسک نمایشی بنام جیگر را نیز ممنوع التصویر کرده بودند.

نظرات