دولت اسلامی مسئولیت سقوط هواپیمای روسی را بر عهده گرفت

دولت اسلامی عراق و سوریه موسوم به داعش مسئولیت سقوط هواپیمای روسی را برعهده گرفت. در اطلاعیه رسمی این دولت آمده است: رزمندگان اسلام موفق شدند یک هواپیمای روسی را بر فراز منطقۀ سینا سرنگون سازند. این هواپیما 200 صلیبی روس را حمل می کرد و از بابت کشتن آنها خدا را شکر می کنیم.
هواپیمای دچار سانحه متعلق به شرکت هوایی کوگالیماویا بود که از شرم الشیخ در مصر به مقصد سن پترزگ بورگ پرواز می کرد و در صحرای سینا سقوط کرد. کلیه سرنشینان این هواپیما کشته شدند.

نظرات