سفیر جدید گرجستان در بریتانیا وزیر سابق خارجه

Beruchashvili1تامار بروچاشویلی وزیر پیشین امور خارجه گرجستان برای سمت سفیر این کشور در بریتانیا انتخاب شد. در حال حاضر رواز گاچه چیلادزه در سمت سفیر خدمت می کند و بر اساس اعلام وزارت خارجه پس از انتصاب بروچاشویلی بعنوان دیپلمات در سفارت باقی خواهد ماند.

نظرات

پست‌های پرطرفدار