درخشش دانشجویان دانشگاه آزاد تفلیس در آزمون بین المللی زبان انگلیسی

teaching-tbilisi-english-centreیک دانش آموز دانشگاه آزاد تفلیس توانست در آزمون موضوعی جی آر ای در شاخه فیزیک نمره 990 کسب کند و دو دانشجوی دیگر این دانشگاه نمره های 970 و 920 را کسب کردند. بالاترین امتیاز در این آزمون 990 می باشد و تنها 5 درصد شرکت کنندگان نمره بالای 900 بدست می آورند.
آزمون جی آر ای یا سنجش توانایی‌های زبان انگلیسی دانش‌آموختگان در گروههای عمومی و موضوعی برگزار می شود. آزمون موضوعی در رشته های بیوشیمی، بیولوژی، شیمی، ادبیات انگلیسی، ریاضی، فیزیک و روانشناسی اجرا می شود. بسیاری از دانشگاههای امریکا و سایر کشورهای جهان برای موافقت با پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا شرط کسب حداقل نمره در این آزمون را تعیین کرده اند.

نظرات