رئیس دانشگاه اردهان به اردبیل مسافرت کرد

رمضان کوکمازرمضان کوکماز رئیس دانشگاه تازه تاسیس اردهان در شرق ترکیه به اردبیل مسافرت کرد و در دانشگاه محقق اردبیلی سخنرانی کرد. کوکماز در سالهای اخیر سازمانی بنام اتحادیه دانشگاه‌های قفقاز را به ثبت رسانده است و تلاش می کند دانشگاههای منطقه را به همکاری با این اتحادیه مجاب کند. آنطور که خبرگزاری های ایران گزارش میدهند او دستاورد موفقی در سفر به ایران داشت زیرا 6 دانشگاه کشور با او تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
دانشگاه اردهان در سال 2008 تاسیس شده است. رمضان کوکماز بنیانگذار و رئیس این دانشگاه در سال 2009 اتحادیه دانشگاههای قفقاز را به ثبت رساند.

نظرات