قطعی اینترنت ارمنستان بخاطر دزدی

دزدی کابلشرکت ارتباطات بیلان در ارمنستان اعلام کرده است که طی ماههای سپتامبر و اکتبر سال جاری 9 کیلومتر فیبر نوری از 158 واحد مسکونی به سرقت رفته است بطوریکه دسترسی بسیاری از کاربران به اینترنت قطع شده است.
سرگی خوروشیلوف رئیس خدمات امنیتی شرکت بیلان در ارمنستان می گوید این دزدیها حدود 25 هزار دلار خسارت به شرکت وارد کرده است. به گفته او در واکنش به سرقتها یک سیستم مانیتور کردن کابلها ایجاد شده است که کمپانی به محض قطعی کابل از آن مطلع میشود و پلیس وارد عمل خواهد شد.

نظرات