آقا سعید به کربلا می رود

سعید مرتضوی دشمن سرشناس روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان راهی نجف شد تا به گفته خودش از آنجا به کربلا برود و در مراسم مذهبی اربعین شرکت کند. برخی رسانه ها این پرسش را مطرح کرده اند که با وجود داشتن پرونده قضایی چطور او ممنوع الخروج نبوده است. از کجا معلوم آقا سعید از همان عراق گازش را نگیرد و برای همیشه راهی کشوری خوش آب و هوا نشود.

وبسایت کلمه که گفته می شود نزدیک به باند محمد خاتمی است می نویسد: اکنون سعید مرتضوی در حالی از کشور خارج شده که قوه قضاییه بسیاری از دلسوزان کشور را ممنوع الخروج و محروم از حقوق اجتماعی کرده و حتی از سفرهای خارجی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق نیز جلوگیری می شود.آیا اقتدارگرایان از این استاندارهای دوگانه تمام نشدنی و اینهمه بی عدالتی، احساس شرم و تاسف ندارند؟ و آیا دست های پنهان، یک متهم سرشناس دیگر را هم از کشور فراری خواهند داد؟
از سال 2009  نام سعید مرتضوی یادآور جنایت کهریزک نیز شده است. او  برای معترضان به نتیجه انتخابات در آن سال حکم بازداشت در زندان کهریزک در نزدیکی تهران را صادر کرد . در آنجا به بسیاری از زندانیان تجاوز جنسی شد و پزشک جوان زندان نیز بطرز مرموزی درگذشت.

نظرات