نمایشگاه الکساندر کارتولی طراح معروف هواپیما

الکساندر کارتولیروز 17 نوامبر جاری نمایشگاه الکساندر کارتولی Kartveli در موزه جورجیا در تفلیس افتتاح می شود. در این نمایشگاه برخی طرح های این مهندس هوا فضا، مقالات، عکسها و سایر مستندات به نمایش در می آید. نمایشگاه الکساندر کارتولی تا اواسط سال آینده میلادی دایر خواهد بود.

نظرات