کشوری با عمر کوتاه روزنامه ها

روزنامه اطلاعاتپیرترین نشریه فارسی ایرانی روزنامه اطلاعات است که سنی در حدود 90 سال دارد اما پیر نشریات ایران در برابر نشریه های کهن سال جهان عمر چندانی ندارد. آنطور که حسن روحانی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات در تهران گفته است نشریه تایمز در سن 230 سالگی است و نیویورک تایمز هم 119 سال عمر دارد.
از سال 1981 تاکنون مهمترین علت مرگ نشریات در ایران توقیف یا اجرای حکم مرگ آنها از سوی حکومت بوده است. تنها قاضی سعید مرتضوی حکم توقیف 120 روزنامه و نشریه را صادر کرده است. برخی ها حکومت ایران را بزرگترین دشمن روزنامه نگاران لقب داده اند، من با این موضوع موافق نیستم در ایران به برخی از نشریات آنقدر لطف و محبت می شود که بکلی لوس شده اند و هر چه دلشلن بخواهد می نویسند و هر تهمتی را روا میدارند. حسن روحانی در نمایشگاه مطبوعات گفت: مگر قابل تحمل است که در کشوری برخی رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه و توقیف و تعطیل و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امن امنیتی دائمی برای آنها مقرر شده باشد که نه تنها هرچه می‌خواهند بگویند بلکه گاهی به عنوان پلیس مخفی عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: از برخی از نشریات متوجه می‌شویم که فردا چه کسی دستگیر می‌شود، کجا تعطیل می‌شود و آبروی چه کسانی باید رفته شود در حالی که ما نشریات و رسانه‌ها را برای آگاهی مردم داریم.

نظرات