رئیس جمهور گرجستان 238 زندانی را عفو کرد

Margvelashviliکمیسیون بخشش در گرجستان اعلام کرد که با موافقت رئیس جمهور 238 زندانی مورد عفو قرار گرفتند.امروز 172 زندانی آزاد شدند و 66 زندانی دیگر نیز از تخفیف در مجازات برخوردار شدند.
در میان عفو شدگان 18 زندانی زن و 3 زندانی کودک وجود دارند که 17 زن و 2 کودک آزاد شدند.
عفو زندانیان در گرجستان تنها با موافقت رئیس جمهور کشور امکان پذیر است.

نظرات