کاپیتان گرجی با کشتی حاوی 2.4 تن کوکائین

بادری بریدزه که کاپیتان کشتی با پرچم مولداوی بود در فرانسه دستگیر شده است. این کشتی 2.4 تن کوکائین حمل می کرد.

به گزارش اینترپرس زازا ماخارادزه معاون اداره حمل و نقل دریایی گرجستان می گوید هنوز گزارش رسمی در اینباره منتشر نشده است و او نیز خبر را از نشریه دریانوردی بدست آورده است. به گفته او خانواده کاپیتان دستگیر شده از اداره حمل و نقل دریایی درخواست کمک کرده اند و این اداره نیز درخواست را به سفارت گرجستان در فرانسه بازتاب داده است.

نظرات