بیش از 40 موسسه آموزش عالی در روسیه همکاری با دانشگاههای ترکیه را متوقف کردند

Islamبه گزارش ریانووستی بیش از 40 موسسه آموزش عالی در روسیه به دانشگاههای طرف همکاری در ترکیه اعلام کرده اند که توافقنامه های همکاری دوجانبه لغو شده است.
روسیه پس از سرنگونی جت سوخو 24 روسی توسط ارتش ترکیه مجموعه اقداماتی را در محدود کردن همکاری با ترکیه آغاز کرده است.

نظرات