تاجیکستان در سالروز زمین لرزه اسپیتاک لرزید

فقر ارمنستاناین سالها هفتم دسامبر در ارمنستان یادآور زمین لرزه اسپیتاک است که در سال 1988 بوقوع پیوست و علاوه بر ویرانی اسپیتاک خساراتی به شهرهای گیومری و وانادزور یعنی دومین و سومین شهرهای بزرگ ارمنستان پس از ایروان وارد آورد. با آنکه 27 سال از وقوع این زمین لرزه می گذرد اما ارمنی ها هنوز کاسه ای در دست دارند تا از سازمانهای بین المللی برای کمک به بازماندگان پول جمع آوری کنند. رسانه های ارمنستان طوری در مورد این واقعه شیون می کنند که گویا این یک واقعه تاریخی مانند حمله مغول ها است. واقعیت این است که زمین لرزه یک بلای طبیعی است و همواره احتمال تکرار آن وجود دارد. بطور کلی منطقه قفقاز زلزله خیز است و شهرهای ایروان، باکو و تفلیس همواره در معرض خطر وقع زمین لرزه ای شدید قرار دارند.
امروز زمین لرزه ای به شدت 7.2 ریشتر شرق تاجیکستان را لرزاند. متاسفانه باز باید منتظر بمانیم تا آمار قربانیان این زمین لرزه انتشار یابد. این واقعه ناگوار شاید درسهایی برای ارمنستان هم داشته باشد. هر روز ممکن است در ارمنستان زمین لرزه اسپیتاک تکرار شود. برای مقاومتر شدن در برابر زلزله چه اقدامی کرده اید؟
گرچه آنچه در این پست آمد بیشتر به شهروندان ارمنستان مربوط است اما مسائل انسانی مرز نمی شناسد و ارمنستانی ها همانطور که کاسه گدایی خود را همواره بسوی همه جهانیان نشانه رفته اند باید بهمان میزان هم در شنیدن دیدگاهها بردبار باشند.

نظرات