راه آهن باکو-تفلیس-قارص ساخته شد

راه آهندمیتری کومسیشویلی وزیر اقتصاد گرجستان اعلام کرد که بخش داخل مرزهای این کشور از راه آهن باکو-تفلیس-قارص احداث گردیده است.
پروژه راه آهن باکو-تفلیس-قارص در سال 2016 به بهره برداری خواهد رسید. پیشتر زمان تکمیل این پروژه سال 2014 اعلام شده بود.

نظرات