رهبر روحانی گرجستان و حق بخشش زندانیان

ایلیارهبر روحانی گرجستان خواستار برخورداری از حق بخشش زندانیان شد.
به گزارش اینترپرس ایلیای دوم با حضور در یک تئاتر که توسط زندانیان هنرنمایی میشد، گفت: از دیدگاه من رهبر روحانی باید این حق را داشته باشد که زندانیان را مورد عفو قرار دهد. ما با نخست وزیر در اینمورد گفتگو کرده ایم و گمان بر این است که او این موضوع را پر رنگ تر خواهد کرد.
ایراکلی قاریباشویلی نخست وزیر گرجستان که همزمان با ایلیا در سالن نمایش حضور داشت نسبت به این اظهارات واکنشی نشان نداد اما کاخا کاخیشویلی وزیر اصلاح و ادب گفت: من هم فکر می کنم رهبر روحانی باید این حق را داشته باشد که زندانیان را عفو کند. او رهبر ملت است و من فردی خردمندتر از او سراغ ندارم پس براستی او باید حق عفو زندنیان را داشته باشد.
بر اساس قوانین جاری گرجستان رئیس جمهور می تواند زندانیان را عفو کند.

نظرات