افزایش قیمت سیگار و مشروبات الکلی در گرجستان

قفقازستان - امروز 11 دسامبر پارلمان گرجستان لایحه افزایش مالیات بر سیگار و برخی از مشروبات الکلی را تصویب کرد و بنابراین از اوایل سال 2016 شاهد افزایش قیمت این محصولات در خرده فروشی ها خواهیم بود.
بموجب این مصوبه از ابتدای سال 2016 مالیات غیرمستقیم بر سیگارهای با فیلتر 20 تتری و بدون فیلتر 3 تتری افزایش خواهد یافت. مالیات بر ودکا نیز به ازای هر لیتر 4 لاری بیشتر خواهد شد. برای انواع ویسکی نیز افزایش مالیات در نظر گرفته شده است.
برنامه دولت گرجستان مبنی بر این است که در 8 سال آینده بطور سالانه قیمت سیگار افزایش یابد.

نظرات