تصادف کامیون ایرانی با خودروی سواری در جاده مقری

بعد از ظهر 30 دسامبر جاری کامیون اسکانیا با سواری اوپل در کیلومتر 119 جاده ایروان-مقری تصادف کردند. در این تصادف هر دو راننده مجروح شدند.
راننده کامیون بنام جعفر ، 48 ساله، شهروند ایران معرفی شده است. راننده اوپل آرتم شهروند ارمنستان می باشد که اکنون در بیمارستان بستری است.

نظرات