جمهوری آذربایجان به دولت امریکا اعتراض کرد

استقلال قره باغمحمود محمدقلی‌اف، معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان یک یادداشت اعتراضی به رابرت سکوتا سفیر ایالات متحد در باکو تسلیم کرد. در این یادداشت به نشست رئیس امریکایی گروه مینسک با وزیر خارجه قره باغ در واشنگتن اعتراض شده است.
به گزارش ترند در این یادداشت آمده است: حضور رئیس آمریکایی گروه مینسک در برنامه ای که بطور مستقیم در تضاد با تمامیت ارضی و حق حاکمیت جمهوری آذربایجان است، با ماموریت وی به عنوان میانجی در حل مساله قره باغ مغایرت دارد و بیطرفی و بی غرضی وی را تحت الشعاع قرار می دهد.
آنطور که آران نیوز در ایران گرازش کرده است اعتراض وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به حضور جیمز وارلیک، رئیس آمریکایی گروه مینسک در جشن سالگرد استقلال قره باغ کوهستانی در سفارت ارمنستان در واشنگتن بوده است.

نظرات