رئیس سازمان زندانهای ارمنستان از همتای ایرانی خود دعوت کرد

دستگیری 10 نفر3آرتور اوسیکیان رئیس اداره امور زندان های ارمنستان روز 18 دسامبر جاری با کاظم سجادی سفیر جمهوری اسلامی در ایروان ملاقات و گفتگو داشت. آرتور در این دیدار گفت که از همتای ایرانی خود دعوت کرده است که به ارمنستان سفر کند تا با هم تبادل تجربه نمایند. نامی از این همتای ایرانی بمیان نیامده است شاید منظور اصغر جهانگیر است.

نظرات