آخوندهای دانش آموخته ایران نمی توانند در باکو مراسم دینی برگزار کنند

پرچم حسینیبه گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سایت خبری اسلام آذری جمهوری آذربایجان نوشت: بر اساس قانون جدید، آن عده از شهروندان جمهوری آذربایجان که در خارج از این کشور تحصیل دینی داشتند، نمی توانند عهده دار اجرای مراسم های دینی شوند.
منبع مزبور همچنین گزارش می دهد که پارلمان جمهوری آذربایجان با تصویب قانونی، نصب پرچم های حسینی در معابر و خیابان ها را ممنوع و مجازات نقدی و حبس برای متخلفان از این قانون در نظر گرفت.
بر اساس ماده ای که روز جمعه و در قالب اصلاحیه قانون اعتقادات دینی در جمهوری آذربایجان به تصویب رسید ، افرادی که پرچم های حسینی را در معابر نصب کنند از یک تا پنج هزار منات (حدود پنج هزار یورو) جریمه و به مدت یک سال به حبس محکوم خواهند شد.
رسانه های ایران جمهوری آذربایجان را دومین کشور شیعی جهان توصیف می کنند.

نظرات