ورود نخستين قطار کانتينربر از چين به گرجستان

رسانه های دولتی در گرجستان اعلام کرده اند که نخستین قطار کانتینربر از چین صبح امروز 13 دسامبر وارد تفلیس می شود. این قطار با عبور از کشورهای قزاقستان و جمهوری آذربایجان به گرجستان رسیده است.

تابستان امسال نخستین قطار کانتینربر از چین وارد باکو شد. با افتتاح پروژه خط آهن باکو-تفلیس-قارص در سال 2016 قطارها از چین تا اروپا را خواهند پیمود و راه ابریشم ریلی بواقعیت خواهد رسید.

نظرات