ترکیه در کنار جمهوری آذربایجان خواهد بود

داود اوغلواحمد داود اوغلو در سفر به جمهوری آذربایجان در آکادمی دیپلماتیک این کشور سخنرانی کرد. داود اوغلو اعلام کرد که کشورش تا زمان آزاد شدن اراضی اشغالی در کنار جمهوری آذربایجان خواهد بود. اراضی اشغالی اشاره به منطقه قره باغ است که برپایه یک همه پرسی از جمهوری آذربایجان اعلام استقلال کرده است . دولت قره باغ در مجامع بین المللی برسمیت شناخته نمی شود ولی تحت حمایت دولت و مافیای اقتصادی ارمنستان قرار گرفته است.
داوود اوغلو در در آکادمی دیپلماتیک خطاب به مقامات ارمنستان اظهار داشت: در صورتیکه اراضی تحت اشغال خود را در قالبی صلح امیز به کشوری که این اراضی به ان تعلق دارد واگذار کنید، می توانید وارد پیمان ویزیون و صلح میان سه کشور ترکیه- گرجستان - آذربایجان شوید.

نظرات