دزدی از آخوند مسجد در تفلیس

mosque_in_tbilisiجوانی 22 ساله کامپیوتر مسجد تفلیس را به سرقت می برد. این کامپیوتر در اتاقی قرار داشت که دفتر آخوند مسجد بود. وزارت کشور گرجستان اعلام کرد که کامپیوتر سرقت شده در منزل این فرد پیدا می شود و او به دزدی اعتراف می کند.

نظرات