ملاقات رئیس سازمان نفوذی روسیه با عضو موسسه تحقیقاتی مجمع تشخیص مصلحت

Gulbaat-Rtskhiladzeبه گزارش ایسنا روز 27 دسامبر جاری کوزه‌گر کالجی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و‌ گولبات رتسخیلادزه، رییس موسسه اوراسیای گرجستان در دانشکده مطالعات دانشگاه تهران حضور یافته و تحولات داخلی و خارجی گرجستان را بررسی کردند.
"موسسه اوراسیا" و بنیاد "گزینه اوراسیا" دو نهادی هستند که با هدف توسعه قدرت نرم روسیه در گرجستان فعالیت می کنند. چندین سازمان غیردولتی در گرجستان متحد این دو نهاد هستند و اکثر آنها در سال 2013 به ثبت رسیده اند. گرچه سازمانهای غرب ستیز بسیاری در گرجستان فعالیت می کنند اما بنیانگذاران اکثر آنها در واقع نمایندگان چند نفری هستند که دو نهاد مزبور را ایجاد کرده اند.
موسسه اوراسیا اغلب در زمینه برگزاری کنفرانس و سمینار فعال است و گزینه اوراسیا بیشتر واکنشهای اعتراضی و تظاهرات را هدایت می کند. فعالیت این دو نهاد توسط رسانه های جی ورلد geworld.ge و ساقینفورم saqinform.ge بازتاب می یابد.
در گزارش ایسنا از سوی گولبات رتسخیلادزه نقل می شود: مردم گرجستان خواهان دستیابی به استقلال و سیاست خارجی مستقل هستند. آن‌ها می‌خواهند تمامیت ارضی‌شان حفظ شود. این در حالی است که مسوولان گرجستان همواره به دنبال پیوستن به ناتو و گرایش به غرب هستند و بر سر همین موضوع نیز طی سالیان گذشته بارها با دولت روسیه به تنش برخورده‌اند. این تنش‌ها و درگیری‌ها هم‌چنان ادامه داشته و گاهی شدت می‌یابد.

نظرات