واکنش قاریباشویلی به درخواست حق بخشش از سوی ایلیا

ایلیاایراکلی قاریباشویلی نخست وزیر گرجستان اعلام کرد که ورود ایلیای دوم در روند عفو می تواند سازنده باشد. او از رئیس جمهور و پارلمان کشور خواست که این موضوع را در نظر داشته باشند.
به گزارش دفتر رسانه ای دولت گرجستان، نخست وزیر گفت که ایلیا رهبر روحانی کشور است و نظارت او برای مردم مهم و ارزشمند است.
این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که ایلیا خواستار برخورداری از حق بخشش زندانیان شد و در واقع پاسخی به درخواست ایلیا قلمداد می شود.
گرجستان دارای  حکومت سکولار است و بنظر نمی رسد در نهایت ایلیا بتواند چنین قدرتی بدست بیاورد که با فرمان خود زندانیان را مورد عفو قرار دهد اما احتمال دارد با توجه به نفوذ و محبوبیت او دولت تلاش کند تا نقشی تشریفاتی در روند عفو مجرمان برای وی درنظر بگیرد.

نظرات