بازدید از ایران موجب محدودیت ورود به امریکا می شود

کنگره امریکا طرحی را به تصویب رسانده است که بموجب آن کسانی که در پنج سال اخیر از کشورهای ایران، عراق، سوریه وسودان بازدید کرده اند برای ورود به امریکا ملزم به داشتن روادید هستند.

بر اساس این طرح، شهروندان کشور های دوست آمریکا که مطابق قوانین این کشور در حال حاضر بدون اخذ روادید تا سقف 90 روز می‌توانستند وارد خاک آمریکا می‌شوند، در صورتی که در 5 سال گذشته به ایران، سوریه، عراق یا سودان سفر کرده باشند، باید برای ورود به امریکا درخواست ویزا نمایند.
شهروندان کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی برای سفر کوتاه مدت به امریکا نیاز به درخواست ویزا ندارند ولی از این پس امکان سفر بدون ویزا درصوتی وجود دارد این افراد بتازگی به ایران سفر نکرده باشند.
انتظار می رود که با اجرای این مصوبه صنعت گردشگری ایران آسیب ببیند و روابط تجاری کشور با غرب دچار مشکلات بیشتری شود.

نظرات