واکنش یک مقام جمهوری آذربایجان به واگذاری مسجد کبود ایروان

مبارز قربانعلی

قفقازستان - مبارز قربانعلی می گوید کلیه مساجد در ارمنستان متعلق به جمهوری آذربایجان است. به گفته او ارمنستان یک کشور تک قومی است.

به گزارش آپا مبارز قربانعلی رئیس کمیته دولتی کار با سازمانهای مذهبی در جمهوری آذربایجان می گوید ارمنستان دشمن ترکها و مسلمانان است. همین منبع از او نقل می کند ارمنستان در تلاش است از مسجد کبود بعنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده کند.
بتازگی اعلام شده است که سند مالکیت مسجد کبود ایروان و زمینهای اطراف آن قرار است بنام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شود. از آنجائییکه بموجب قوانین ارمنستان خارجی ها نمی توانند بیش از 99 سال مالک زمینی در این کشور باشند، این سند مالکیت نیز همین مدت اعتبار خواهد داشت.
پیشتر هم در این وبلاگ توضیح داده شد که آنچه مسجد کبود ایروان نامیده می شود در واقع یک پایگاه فرهنگی دولت ایران در کشور ارمنستان است. در واقعیت و در عمل این مسجد تحت اداره سفارت جمهوری اسلامی قرار دارد. از سوی دولت ارمنستان تنها یک ایستگاه پلیس در این مسجد وجود دارد که ضمن حفاظت از مسجد از ورود شهروندان ارمنستان به بخش نمازخانه و محراب جلوگیری بعمل می آورد.
اگر انتقال مالکیت این مسجد به دولت ایران در عمل تحقق یابد خبر خوبی برای ایرانیان خواهد بود زیرا در ایران دموکراتیک آینده از این مکان می توان برای انجام فعالیتهایی فرهنگی استفاده کرد که بازتاب فرهنگ عمومی کل مردم ایران باشد و نه تنها قشری خاص از ایرانیان.

نظرات