در گرجستان اعتبار گواهینامه رانندگی براساس میزان جریمه ها سنجیده می شود

پلیس راهنمایی گرجستانوزارت کشور گرجستان اعلام کرده است که از ابتدای سال 2016 اعتبار گواهینامه های رانندگی بر اساس میزان تخلفات راننده متفاوت خواهد بود.
هر ساله 100 امتیاز به هر گواهی نامه رانندگی داده می شود. با هر تخلف راننده، از امتیاز گواهی نامه کاسته می شود. اگر امتیاز گواهی نامه ای به صفر برسد، دارنده آن باید در آزمون راهنمایی و رانندگی شرکت کند و برای گواهی نامه جدید درخواست بدهد.
گرجستان در زمره کشورهایی است که آمار سوانح ناشی از رانندگی در انها در حد بالایی قرار دارد و می توان گفت رانندگان این کشور پرخطر رانندگی می کنند. بنظر می رسد دولت این کشور برای حل این معضل راهکارهایی را انتخاب کرده است که با مشارکت و همکاری شهروندان مسئله حل شود. بعنوان مثال در سال 2013 مبلغ جریمه های رانندگی کاهش یافت و پیشتر نیز همراه داشتن گواهی نامه رانندگی از اجبار خارج شد.
در سطح منطقه دولتهایی هم وجود دارند که در برخود با هر معضل و مشکلی، افزایش مجازات و دخالت بیشتر خودشان را راه حل اعلام می کنند. گل سر سبد اینگونه دولتها را خودتان می شناسید.

نظرات