توافقنامه همکاری ایران و ارمنستان در زمینه بهداشت و درمان

آرمن مرادیان وزیر بهداشت ارمنستان و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت-درمان ایران روز 13 دسامبر جاری در تهران ملاقات داشتند.
به گزارش آرمن پرس دوطرف توافقنامه ای در زمینه بهداشت و پزشکی به امضاء می رسانند.

نظرات