سگ کشی در ایران و گربه کشی در قلمرو داعش

سگ کشی ایرانخبرگزاری های ایران و از جمله ایرنا خبر اعدام یک گربه در قلمرو حکومت اسلامی داعش را منتشر کرده اند. جرم این گربه، خوردن یک کبوتر اعلام شده است. این در حالی است که سگها در ایران بدون هیچگونه محاکمه ای به شکل دردناکی اعدام می شوند.

نظرات