ویزای فرانسه در مدت 48 ساعت صادر می شود

قفقازستان - به گزارش فرانس24 لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرده است که روند صدور ویزای گردشگری برای شهروندان برخی از کشورها کاهش خواهد یافت و به 48 ساعت خواهد رسید.
شهروندان کشورهای ارمنستان، گرجستان، ترکیه، ویتنام و اندونزی مشمول شرایط جدید خواهند بود اما زمان اجرای این برنامه هنوز مشخص نشده است. هدف از این تصمیم توسعه گردشگری اعلام شده است.

نظرات