درخت 900 ساله در حال مردن است

[caption id="attachment_9988" align="aligncenter" width="300"]photo: Telavi municipality photo: Telavi municipality[/caption]

درخت تنومندی که در نزدیکی کاخ ایراکلی دوم در شهر تلاوی ایستاده است به سنی در حدود 900 سال رسیده است . چند سالی است این درخت در حال خشک شدن است و کرمها و جانوران دیگر از سر و توی آن بالا میروند. بنظر می رسد وضع این درخت آنقدر وخیم شده است که دیگر امیدی به معالجه آن از سوی متخصصان گرجستانی وجود ندارد.
شهرداری تلاوی در سال 2014 برای درمان این درخت از وزارت محیط ریست کشور کمک خواست. در نهایت درخواست کمک به خارج از مرزهای گرجستان رسید و اکنون آنطور که مرکز اطلاع رسانی کاختی ICK گزارش داده است، یک متخصص آلمانی در ماه مارس سال جاری در منطقه خواهد بود تا به مداوای این درخت مشغول شود. مقامات شهرداری می گویند این متخصص پیشتر هم به منطقه مسافرت کرده است و نسبت به پرونده این درخت اشراف دارد.
هزینه درمان یا طولانی تر کردن عمر این درخت 35 هزار لاری برآورد شده است.

نظرات