گرجستان آمبولانس نظامی به عربستان صادر می کند

AMEVقرارداد فروش بیش از یکصد دستگاه آمبولانس نظامی AMEV بین گرجستان و عربستان سعودی به امضاء رسیده است.
شرکت دولتی دلتا وابسته به وزارت دفاع گرجستان اعلام کرده است که قرارداد فروش یکصد دستگاه آمبولانس نظامی با عربستان سعدودی به امضاء رسیده است و در مرحله نخست بتاریخ 30 ژانویه جاری 12 دستگاه از خودروی مزبور به عربستان ارسال خواهد شد.
رقم مالی این قرارداد نزدیک به 100 میلیون لاری اعلام شده است. یک مدیر ارشد شرکت دلتا می گوید این قرارداد موفقیت بزرگی برای صنایع دفاعی گرجستان است.

نظرات