خرید سیگار از بودجه دولتی در ارمنستان

این روزها سندی در شبکه های اجتماعی ارمنستان به اشتراک گذاشته می شود که نشان میدهد روز 15 ژانویه جاری 5 هزار بسته سیگار از محل بودجه عمومی کشور خریداری شده است. این سند به تائید کارشناسان حقوقی رسیده است.
مبلغ پرداختی برای خرید این سیگارها 1 میلیون و 450 هزار درام بوده است که به یک شرکت تولید سیگار داخلی پرداخت شده است اما سند مشخص نمی کند که این میزان سیگار به چه منظوری خریداری شده است.
سند سیگار

نظرات