نخستین قطار کانتينربر اوکراینی راهی گرجستان می شود

cargo_containerبه گزارش بی بی سی نخستین قطار کانتینربر روز 15 ژانویه جاری از اوکراین بسوی گرجستان می آید.
این قطار از شهر ایلیچیفسک در استان اودسا حرکت می کند و با عبور از دریای سیاه به گرجستان می رسد و سپس راهی جمهوری آذربایجان می شود تا با عبور از دریای مازندران به آسیای میانه برود. مسیری که این قطار از گرجستان خواهد پیمود در واقع بخشی از راه ابریشم جدید است.
اهمیت راهبردی این مسیر بویژه در این است که ارتباط ترانزیتی اوکراین با آسیا بدون عبور از خاک روسیه صورت می گیرد.

نظرات