سوئیفت برای بانک های ایرانی برقرار می شود

به گرارش ایرنا علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران گفته است سوئیفت در این هفته (پایان دی ماه) برای بانک های ایرانی برقرار می شود.
برقراری سوئیفت موجب ارزانتر شدن هزینه نقل و انتقال پول بین ایران و سایر کشورها و بالا رفتن ضریب ایمنی در تبادلات خواهد شد.

نظرات